back to main page back to main page
back to main page back to main page back to main page
back to main page

 

 

1. Mój dom
2. Miłość moja
3. Królewskie nadania
4. Czas żniw
5. Nasza ojcowizna
6. Gniazdo nad Dunajcem
7. Zielony, żółty, czerwony
8. Nuta honorowa
9. Zbójnicy z obrazów
10. Ojczyzna
11. W Małej Łące

12. Śpiewka Juhasa
13. Święci z Poronina

14. Gwara
14. Z Bogiem
14. Chwała

    (kliknij na tytuł)

 

"Mój dom"/ "The Day I Build My House"
Ciesy se mnie, ciesy
Śpiewanie i granie
Ale jesce barzyj
Ciesy budowanie
Kie zapochnie lasem
Smrekowom zywicom
Kiedy juz na węgłach
Płazy jasno świecom

Jak starzy majstrowie
Trza mieć w ocach miare
Pozierać ku górom
Dać naturze wiare
Nopiekniejso rzeźba
Dachu krokwiowanie
Te gonty i scyty
Zachowoj nom Panie

Górolu spod Tater
Nie trać downej miary
Dobrych obycajów
I budarskiej gwary
Staro jako dęby
Podhalańsko modła
Lepso jak światowo
Nowocesno moda

 

Miłość moja” / „I’m Still Waiting for You”
Hej, miłość moja miłość kany sie podziewos
Hej, cy ze skowronkami pod niebem przebywos
Cekom na cie za dnia, cekom na cie w nocy
Po górak, po chmurak wypatrzujem ocy

Hej, chodziłek po polak, chodziłek po lesie
Hej, to moje kochanie wiater ciepły niesie
Miłości zozdrosno, miłości radosno

Ostoń ze mnom w zime, nie uciekoj z wiesnom

 

 

Królewskie nadania”/ „King Lion”
Budźcie sie wybrańcy
Sołtysi wołoscy
Trza bronić Natury
Strażnicy tatrzańscy
Bocom pergaminy
Królewskie pisanie
Za słuzbe Ojcyźnie
Za zycie oddane

Ref.
Królewskie nadania
Przyseł cas przybocyć
Jest prawo i przykoz
Piekna Tater bronić

Trza nom dzisiok bronić
Staroświeckiej mody
Tatrzanskich widoków
Źródeł cystyj wody
Królewskie nadania
Przyseł cas przybocyć
Jest prawo i przykoz
Piekna Tater bronić

Ref
Królewskie nadania
Przyseł cas przybocyć
Jest prawo i przykoz
Piekna Tater bronić

 

 

Czas żniw”/ „Time of Harvest

Hej dźwigo sie słonecko
Dyscyk przestoł rosić
Hej wstońcie śwarni chłopcy
Trza rychlicek kosić

Wyzłociył siy owiesek
Między zogonami
Wstawojciy chłopcy kosić
I jo pódem s’wami

Trzeba nom plony zebrać
Kiedy cas nastaje
Dziękować Matce-Ziemi
Co nom plony daje

Pódźmy chłopcy przyseł cas
Rubać drzewo, rąbać las
Idzie zima, ściśnie mróz
Hej se ino chłopcy wroz


Hej, lecom liście złote, jako te dukaty
Hej, wiater tońcy ś’nimi, osędziały Tatry

 

 

Nasa Ojcowizna” / „I’m Going to the Country”
Nasa Ojcowizna
Nad Dunajca wodą
Krzepi nase serca
Zadziwio urodą

Nasa Ojcowizna
Przebogate źródło
Mądrości góralskiej
Ślachetności godło

Nasa Ojcowizna
Popod Wielkom Turnie
Dźwigo sie ku niebu
Honornie i dumnie

Nasa Ojcowizna
Giewontowe skały
Kie na nie pozierom
Za nic mi świat cały
 

 

,,Gniazdo nad Dunajcem” / „Cross the River”
Góralskie nucicki, Tater skole
Kto wos mo lepiej znać jak górole ?
Wyprymować holne, stare nuty siumnie
Krzesane, ozwodne zagrać dumnie

Grojcie nase gęśle nuty młode
Kwolcie ziemi tatrzańskiej urode
Grojcie o tej wodzie cystej jak kryśtały
Wyśpiewujcie górom śpiewki chwały

Nute wywierchować pieknie trzeba
Coby jom zaniesło jaz do nieba
Nowom nute, rześkom, staroświeckiej modzie
O scęściu górola, o ślebodzie

 

 

,,Zielony, żółty, czerwony”/ „Colours of live”
ref.
Wartko sie zmieniajom
Rózne zycio pory
Niech i wos prowadzą
Nase trzy kolory

Zieleń - to Natura
Młodość co nos ciesy
Serce uspokojo
Nadzieje przyniesiy

Zółtym pochnie zboze
Słonecko na niebie
Syćkim daje wiare
Kie ozłoco Ziemie

Cyrwień znacy miłość
Co jest nomocniejso
Ze syćkich kolorów
- Serca rytm przyśpieso

ref.
Wartko sie zmieniajom
Rózne zycio pory
Niech i wos prowadzą
Nase trzy kolory

 

 

Nuta Honorowa”/ „I’ll Honour You”
Choćbyś ostoł som nie dej złomać sie
Bo o honor swój trzeba dbać co dzień:
Słabsego nie męcyć, dobrze ludziom cynić
Słowa dotrzymować, sprawiedliwie rządzić

ref. Nie bede sie kłanioł
Ino Tater graniom

Kielo siły jest w prowdzie samiuśkiej
Ziemia, niebo z Tobą -Ty nic nie bój się
Honor nic nie ukraść, nie być utropieniem
Kiedy go oztrwonis, kostuje sumienie


ref. Nie bede sie kłanioł
Ino Tater graniom


Przydzie taki dzień kie trza syćko dać
Za tą jedną rzec ten nowięksy skarb
Jesce jeden raz stońmy wtedy śmiało
Coby zmienić świat jedno zycie mało


ref. Nie bede sie kłanioł
Ino Tater graniom
 

 

Zbójnicy z obrazów”/ „Outlaw”

Pod powałom, pod sosrębem, na obrozkak śklanyk
Tońcom, hipcom ponad watre zbójcy malowani
Stary koziorz z orlim nosem i basista młody
Ostrom nute tyrlikajom na zbójnickie gody

Hej, pistolec i ciupazka lepso jako juhaska
Hej, orłowe bacowanie ślebody miłowanie...

To nase zbójnickie prawo oddać zycie młode
Za hyrne światło wolności honornom ślebode
Harnasie siumni, piórkaci, krwawe błyski ognia
Tońcom u nos pod powałom na obrozkak co dnia

 

 

Ojczyzna” / „Let Freedom Ring”

Orawo i Śpisu – ciardasia krainy
Chebojciy z Podholem zadziwić równiny

Niek siy dziwi górom Pomorze, Mazowse
Niekze wyśpiywujom hymny Matce – Polsce

Ref:
Niek w sercu i cynie Ojcyzna zwycięzy
Niek miyłość siy staniy nolepsym z oręzy


Niek siy zacudujom: Śląsk i Wielkopolska
Od Tater po Bałtyk – śleboda góralsko

Zwycięzyła Polska w nasyk sercak, cynie
Bedziy rosła w siyłe i nigdy nie zginie

Ref:
Niek w sercu i cynie Ojcyzna zwycięzy
Niek miyłość siy staniy nolepsym z oręzy

 

 

W Małej Łące”/„Could Never Be”
Hej, nie było i nie bedzie
Nad tyn moskolik grulany
Ciepłom klusecke owsianom
Zyntycke słodkom z kotlika
Kie syrek juz odwarzony

Hej, nie było i nie bedzie
Nad downe, ślebodne zycie
Pod skolnym, dumnym Giewontem
W nasyj Małołąckiej Holi
Ka tak bywo na tym świecie

 

 

Śpiewka juhasa” / „Do You Remember”
Hej, owiecki, owiecki paście sie ucciwie
Hej, niek jo se zaśpiywom dziewcynie tęskliwie

Hej, cyrwiyniate słonko za wiyrsyk zachodzi
Hej, moje banowanie popod regle chodzi

Hej, pozaganiom owce hań ka kosor wyśni
Hej, póde jo sie spytać cy se o mnie myśli

„Hej, Tatry nase, Tatry wyście nas zrodziły
Hej, i nase owiecki co po wos chodziły”

 

 

Święci z Poronina” / „Teach Us the Way to Righteousness”
Hej, malowani święci
Hej, uccie nos miłości
Ślachetnych, dobryk ucynków
Hej, bo my ludzie prości
Hej, bo my ludzie prości

Hej, choć nom nie wychodzi
Hej, klepanie pociorzy
Wyśpiewomy Tobie syćko,
Hej, bo my ludzie scyrzy
Hej, bo my ludzie scyrzy


Hej, nauccie nos święci
Hej, dobre dzieła cynić
Abo jednym ciepłym słowem
Hej, świat w dobry przemienić
Hej, świat w dobry przemienić

Hej, nie na nase głowy
Hej, święte aureole
My som jest z podniebnych polon,
Hej, tatrzańscy Górole
Hej, tatrzańscy Górole

 

 

Gwara” / „Me Affi Hold on to Mi Roots”
Hej, gwaro moja staro
Hej, gwaro moja downo
Hej, choć-jeś se chudobno
Hej, ale wse ślebodno

Hej, gwaro moja gwaro
Hej, podhalańsko mowo
Hej, trza cie pielęgnować
Hej, i tworzyć na nowo


Hej, tyś mi jest poezjom
Hej, Staropolskom! Downom!
Hej, przy góralskiej gwarze
Hej, syćkie wierse blednom

Hej, płynie nasa gwara
Hej, jako by muzyka
Hej, przyńdzies na kraj świata
Hej, ni ma takiej nika

Hej, gwaro moja gwaro
Hej, podhalańsko mowo...

 

 

Z Bogiem”/ ”Go with Jah”
Ref.
        Z Bogem, z Bogem, syćko z Bogem
        I do proga, za progem

Starzy ludzie gwarzyli
Z Bogem kozdo sprawa
Cy to smutek, robota
Cy dobro zabawa

Ref.
        Z Bogem, z Bogem, syćko z Bogem
        I do proga, za progem

Z Bogem nom ostawojciy
I rusojciy w droge
W kozdziućkiej zycio chwili
Zawse z Panem Bogem

Ref.
        Z Bogem, z Bogem, syćko z Bogem
        I do proga, za progem
 

Chwała” / „Glory”

Chwała, chwała – Bogu chwała
Chwała, chwała – niebu chwała

Chwała, chwała, i ziemi chwała
Chwała, chwała, naturze chwała

Chwała, chwała, tradycji chwała
Chwała, chwała, Ojcyźnie chwała

Chwała, chwała, i górom chwała
Chwała, chwała, i źródłom chwała

Chwała, chwała, miłości chwała
Chwała, chwała, muzyce chwała
 


historia | aktualności  | skład zespołu  | dyskografia  | kalendarz koncertowy | propozycje programów  |  teksty  kontakt