back to main page back to main page
back to main page back to main page back to main page
back to main page

 

 1. JO CŁEK WOLNY/HUMAN
 2.  KRZESANY PO DWA/GOING TO THE VILLAGE
 3.  WIECNO/SKANKING ON THE GRASS
 4.  DROBIONY ORAWSKI/DOWNBY THE STREAM
 5.  MˇŻ ZBÓJCA/HUSBAND THE OUTLAW
 6.  KRZESANY ROGO¬NICZAŃSKI/YOURE SO COL
 7. HAŃ W GÓRZE/PRAYER
 8. PIERSO GODZINA/DON’T BETRAY MY LOVE
 9.  ZBÓJNICKI/OUTLAW SKANKING
10.  ORLE PIÓRO/WANTED
11.  W STYLU TELE-VIDEO-ZYJNYM/BELOVED TVIDEO
12.  MILŁOKI BLUES/OUR BLUES FROM US
13.  W DUSAK/DRYING SOURCE
14.  TWOJA MIŁA/MOTHERLAND 

 

 
W STYLU TELE-VIDEO-ZYJNYM

 

JO CŁEK WOLNY/HUMAN   3’30
(muz. N.Grant, W.Trebunia/sł. A.G±sienica-Czubernat)

Jak sie poddać Twojej woli 
O mój wiecny Panie 
Kiedy serce stra¶nie boli 
Dusom sarpiom rany 
Ref.: Jo cłek wolny i ¶lebodny 
Buntuje sie dusa moja 
Na Twoje przykozy 
Jo cłek wolny i ¶lebodny 
Nie wtr±coj sie do mnie 
I mój dziadek tyz taki był 
Ze¶ mu grzychów nie odpu¶cił 
I cy¶cowe teroz moce 
Twardom jego duse krusom 


KRZESANY PO DWA/GOING TO THE VILLAGE   5’05
(trad. ad. W.Trebunia, N.Grant)

Idzie z góry zbójnicek 
A nie wie ka chodnicek 
Kiz to diasi za zbójnik 
Co on nie wie ka chodnik 
A chłopcy se w karcmie pijom 
Pod kosiarem wilki wyjom 
Pod kosiarem niedĽwiedĽ becy 
Okocił sie tam mo dzieci 
Skocył wilcek do kozicki 
A kozicka do wilcka 
A on za niom do wikliny 
Potargoł jej kudłaciny 
Kozicka sie przelękła 
Ni ma tyz to jak juhasom 
Nic nie robiom owce pasom 
Pozierajom do doliny 
Cy sie pasom te zdechliny

WIECNO/SKANKING ON THE GRASS   3’30 
(trad. ad. W.Trebunia, N.Grant)

Jo se ino wiecnom drobiem, 
Wiecnom drobiem, wiecnom drobiem, 
Jo se ino wiecnom drobiem, 
Po zielonym trownicku. 
Ociec krzycy, matka krzycy, 
Hej, ¶tyry dom, ¶tyry dom, 
Ociec krzycy, matka krzycy, 
Zedres kyrpce Janicku. 
Kieby¶ se był nie wymy¶loł, 
Był by¶ dostoł co¶ pomy¶loł, 
Był by¶ dostoł co¶ pomy¶loł, 
Hej, ¶tyry dom, ¶tyry dom. 
A za twoje wymy¶lanie 
To ci sie nic nie dostanie, 
To ci sie nic nie dostanie 
Z tom dziewcynom Jadwigom. 
Kie jo se był chłopiec mały, 
Chodziłek se w gatkach biołych, 
Chodziłek se w gatkach biołych, 
Hej, ¶tyry dom, ¶tyry dom, 
Teroz-zek se podrósł troske, 
Mom portecki i ciupazke, 
Mom portecki i ciupazke, 
Hej, ¶tyry dom, ¶tyry dom. 

DROBIONY ORAWSKI/DOWNBY THE STREAM 
(trad. ad. W.Trebunia, N.Grant) 
Bez potocek g±ski gnała 
Wysoko sie zagibała 
Janickowi cudno było 
Bo jej cosi widno było 
Za potocek za zieliny 
Posło dziewce na maliny 
Mało malin nazbierało 
Bo sie z chłopcem zabowiało 
Kieby było nie ¶witało 
Było by mi dziewce dało 
Ale zacon kogut piskać 
Zacyno sie dziewce ciskać 

MˇŻ ZBÓJCA/HUSBAND THE OUTLAW 
(trad. ad. W.Trebunia, N.Grant)

Pod jaworkem pod zelenym 
Hej, ore Hańcia wołkem siwym 
Jesce skiby nie zorała 
Hej, mama na niom zawołała 
Hańciu, Hańciu pódĽ du domu 
Hej, wydajem cie nie wies komu 
Wydajem cie Janickowi 
Hej, lem hroĽnemu zbójnickowi 
Mo kosulke uznojonom 
Hej, lem sablicku zakrwawionom 
Janko, Janko kany¶ ty był 
Hej, coj se kosulke zakrwawiył 
Janko, Janko tęgi zbójnik 
Hej, zno po wir¶kak kozdy chodnik 
We dnie zbijos, w nocy wrócis 
Hej, a mnie biednej serce smucis 

KRZESANY ROGO¬NICZAŃSKI/YOURE SO COLD 
(trad. ad. W.Trebunia, N.Grant)

W lesie grzyby, w stawie ryby 
Na lescynie orzechy 
Nie bedzies ty dziewce miało 
Ze mnie wielkiej pociechy 
W tyj dolinie Sywarynie 
Zimno tam, zimno tam 
Jakoz jo sie z tej doliny 
Sywaryny wymotam 

HAŃ W GÓRZE/PRAYER 
(muz. trad. ad. N.Grant, W.Trebunia / sł. A.G±sienica-Czubernat)

Kie pozierom na Cie Panie 
Serce moje ro¶nie 
Od patrzenio na te wierchy 
W dusy mej rado¶nie 
Idom ludzie dolinami 
Nie patrzom ku górze 
A ty przecie siedzis Panie 
Na koĽdzutkiej chmurze 
Na koĽdziutkiej siedzis chmurze 
Na koĽdziutkiej grani 
Omijajom Cie ludziska 
I majom Cie za nic 
Nie kozdemu dołe¶ Panie 
Telo wielkom rado¶ć 
Coby co dzień w hole patrzoł 
Nigdy ni mioł za do¶ć 

PIERSO GODZINA/DON’T BETRAY MY LOVE 
(trad. ad. W.Trebunia, N.Grant)

Pierso godzina z północy biła 
Jesce sie gwiozda na niebie tlyła 
Kie mnie, kie mnie ma miła 
Kie mnie, kie mnie ma miła 
Kie mnie ma miła panom zdradziła 
Wpadli w kómore jak zgraja w¶ciekło 
Cieni ciupazkom jaz krew pociekła 
Wtedy, wtedy ma miło 
Wtedy, wtedy ma miło 
Wtedy ma miło za drzwi uciekła 

ZBÓJNICKI/OUTLAW SKANKING 
(trad. ad. W.Trebunia, N.Grant) 

W murowanej piwnicy 
Tańcowali zbójnicy 
A z góry ich napadli 
Ci uherscy straĽnicy 
Jo se chłopiec gibki 
Nie bojem sie bitki 
Choćby mi stargali 
Kosulke na nitki 
Hej, ide w las piórko mi sie migoce 
Ka wywine ciupazeckom krew cyrwonom wytoce 
Ciymniućko noc ogień lasem prze¶wieco 
Ciymniućko noc złe sie złemu zaleco... 

ORLE PIÓRO/WANTED 
(muz. N.Grant, W.Trebunia / sł. A.G±sienica-Czubernat)

Kochałak się w takim chłopcu 
Co mioł orle pióro 
Jak sie kochać mom w nim dalej 
Kie mo copke burom 
Kochałak się w takim chłopcu 
Co na skrzypcach grywoł 
Jak sie kochać mom w nim dalej 
Kie na nicym nie gro 
Kochałak sie w takim chłopcu 
Co przepiknie ¶piewoł 
Jak sie kochać mom w nim dalej 
Kie bucy jak bawoł 
Kochałak się w takim chłopcu 
Tońcył po góralsku 
Jak sie kochać mom w nim dalej 
Kie tońcy po pańsku 

W STYLU TELE-VIDEO-ZYJNYM/BELOVED TVIDEO 
(muz. N.Grant, W.Trebunia/sł. A.G±sienica-Czubernat)

Ref.: Ni ma to jak babie w mie¶cie, 
Nic nie robi ino se ¶pi. 
Ni ma to jak babie w mie¶cie, 
Nic nie robi ino se ¶pi. 
Chłop pokupi automaty, 
Co wypierom syćkie smaty. 
Po¶cierajom syćkie kurze, 
W siuterynie i na górze, 
I wytrzepiom tyz dywany, 
Te włosiaste i baranie. 

Na jarmak baba nie chodzi, 
Ino jom chłop autem wozi. 
Drzyć obcasy modne? 
- Suzuki jest wygodne. 

Po jarmaku moda koze 
Spędzić krapke casu w barze; 
Wypić fulla, zje¶ć hot-doga, 
Du domu kręto droga. 

Zabocyli se przy piwku, 
O dziecyskak w doma małych, 
Co bez calućki dzień cekały, 
Ojca, matki wyzierały 

MILŁOKI BLUES/OUR BLUES FROM US 
(trad. ad. N.Grant, W.Trebunia / sł. A.G±sienica-Czubernat) 

Pojechoł nas Stasek w Hamaryke 
ZawieĽli go tamok wielkim sifem 
Odzioli go w piekne marynarki 
Coby tyz zarobioł te dularki 
A Stasek w Cikaku nie gustowoł 
Z dutkami se stra¶nie Ľle gazdowoł 
Popijoł gorzołke z arbajtrami 
Wiecór sie zadawoł z panickami 
Pisała do Staska listy ziena 
Coby go nie zwiedła tam mamona 
Coby się ku dzieciom wartko wrócił 
I o niej tyz przecie nie zabocył 
W Cikaku za¶ nastoł wielki lament 
Zabili Stascyka Meksykany 
Na truchłe nie było ani centa 
Babina posłała swe grosięta 
PrzywieĽli Stascyka z Hamaryki 
Do grobu złozyli tam ka stryki 
Na pogrzeb mu przysła ludzisk chmara 
Kozdy ino my¶loł o dularach 
PrzywieĽli Stascyka z Hamaryki... 

W DUSAK
(sł. A.G±sienica-Czubernat, muz.trad. opr. W.Trebunia, N.Grant) 

W dusach nasych dziadków wielki smutek 
W dusach nasych dziadków wielki smutek 
Ginie nasa gwara 
Ginie nasa gwara 
Pomalućku 
Smuci się dzi¶ wielce kozdy górol 
Smuci się dzi¶ wielce kozdy górol 
Ginom nase stroje 
Ginom nase stroje 
Hej tracom się 
Smuci się dzi¶ matka smuci ociec 
Smuci się dzi¶ matka smuci ociec 
Uciekajom dzieci 
Uciekajom dzieci 
Z naskich dziedzin 
Smucimy się dzisiok syćka razem 
Smucimy się dzisiok syćka razem 
Ginom nase zwyki 
Ginom nase zwyki 
Na wiecny cas 

TWOJA MIŁA/MOTHERLAND 
(trad.)

historia | aktualno¶ci  | skład zespołu  | dyskografia  | kalendarz koncertowy | propozycje programów  |  teksty  kontakt